Technisch

Ik ben mijn gebruikersnaam en /of wachtwoord kwijt.

Via DEZE LINK kun je nieuwe gegevens opvragen

Ik heb geen e-mail gekregen ter bevestiging van mijn account, wat nu?

Na registratie krijgt een deelnemer een e-mail. Deze e-mail dient ter bevestiging van het account. Omdat deze mail door een server wordt gegenereerd komt deze soms in de spam box terecht. Dus ons advies is om vooral even in de spam box te kijken!

Mocht je hier in het geheel niet uitkomen, stuur dan een e-mail naar: info@dentallect.nl.

Het lukt mij niet om me met mijn e-mailadres te registeren.

E-mailadressen mogen niet vaker dan 1 maal in het systeem voorkomen. Individuele gebruikers dienen daarom altijd verschillende e-mailadressen te gebruiken. Dit is noodzakelijk om wachtwoorden en gebruikersnamen op te kunnen vragen indien men deze vergeten is.

Ik heb geen toegang tot mijn module.

Na registratie heeft men niet automatisch toegang tot de module. Hiervoor dient je voucher te activeren. Vouchers zijn in de webshop verkrijgbaar. Let op, een inschrijving voor een module module heeft een afgebakende tijdsduur waardoor de module kan verlopen.

Kan ik met een tablet werken?

Het gebruik van tablets (apple, android, etc.) wordt sterk afgeraden. Toetsresultaten worden niet geregistreerd bij het gebruik van tablets.

Mijn computer loopt soms vast in het programma

Programma’s lopen op de computer soms vast door:

  • het gebruik van tablets.
  • een browser die het programma niet ondersteund of een browser die niet up to date is.
  • flash is niet up to date op de computer.
  • de aanwezigheid van een virus op de computer. Hierdoor kan ook reclame tussendoor komen.

Oplossing:

Het gemakkelijkst is om een andere browser te gebruiken. Kijk voor meer informatie bij “Ik heb soms last van haperende beelden”.

Ik heb soms last van haperende beelden en mijn verbinding valt soms weg.

Haperende beelden ontstaan meestal doordat de internetverbinding niet krachtig genoeg of instabiel is. Instabiele internetverbindingen komen met name voor bij WIFI en mobiele verbindingen.

Het gebruik van tablets (apple, android, etc.) wordt sterk afgeraden. Toetsen functioneren niet bij het gebruik van tablets.

Verder kan het voorkomen dat er een te lange periode van inactiviteit is geweest. De server houdt bij hoelang een cursist inactief is geweest. Mocht een bepaalde tijdsspanne overschreden worden, dan wordt de verbinding verbroken. Het systeem doet dit voor registratiedoeleinden.

Flash: er wordt gebruik gemaakt van flash. Zorg ervoor dat het programma geïnstalleerd en geüpdatet is (http://get.adobe.com/nl/flashplayer/). Bij Windows gebeurt dat doorgaans vrijwel altijd automatisch.

Browser: Het type browser dat je gebruikt, is van invloed. Het verdient aanbeveling om met verschillende browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Mozilla) te experimenteren als je problemen ondervindt.

Ik krijg de melding: Your internet connection is not strong enough.

Indien je deze melding krijgt, betekent het dat de internetcapaciteit op dat moment net niet toereikend is om de e-learning module binnen te halen. Hierbij dient aangemerkt te worden dat e-learning modulen veel capaciteit gebruiken  door de grote hoeveelheden video’s die ze bevatten.

Het wil niet zeggen dat je een slechte internet verbinding heeft, alleen dat de e-learningmodule zwaar is. Mocht dit zich voordoen gedurende het bekijken van de les  dan is dat doorgaans geen punt. De melding verdwijnt snel en Je kan gewoon doorgaan. Mocht dit zich voordoen gedurende een toets dan is dit ernstig want de kans dat de toetsresultaten niet opgeslagen worden is groot. Je kan dit doorgaans voorkomen door met vaste internetverbindingen te werken zeker bij het maken van toetsen.

scorm_Inet

Waar moet mijn computer aan voldoen om met Dentallect te kunnen werken?

De E-learning omgeving draait onder Windows & Mac OS.

Het gebruik van tablets (apple, android, etc.) wordt sterk afgeraden.
Toetsen functioneren niet bij het gebruik van tablets.

Minimale systeemeisen:
Processor: Intel Dual Core processor 1,5 Ghz of hoger
RAM-geheugen: 2 gigabyte
Videokaart: 256 MB
Internet toegang: DSL verbinding 5 mb/s
Harde schijf ruimte: Al je cursus materiaal staat op Dentallect servers 24/7 voor je gereed.

Aangeraden systeemeisen:
Processor: Intel i3 of liever hoger | 2 Ghz
RAM-geheugen: 4 Gigabyte
Videokaart: 512 MB
internet toegang: DSL verbinding 10 mb/s
Harde schijf ruimte: Al je cursus materiaal staat op Dentallect servers 24/7 voor je gereed

Indien de beelden niet vloeiend verlopen kun je onderstaande mogelijkheden proberen.

Hoe stel ik mijn pop-up blokkering in?

Waarom kan ik geen pop-up windows openen?

Een pop-up is een webpagina die uit zichzelf een nieuw browservenster opent. Je krijgt waarschijnlijk bovenaan in het scherm de melding ‘Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als je deze pop-up of extra opties wilt weergeven’. Deze melding wordt meestal getoond als je een pop-up blocker applicatie hebt geïnstalleerd op je computer (b.v. via de Google Toolbar).

Om de pop-up windows toch te kunnen openen gaat je als volgt te werk:
Selecteer de blokkade-melding bovenaan in het scherm. Er klapt dan een kort menu open waarin je uit een aantal opties kunt kiezen:

a) Pop-ups tijdelijk toestaan
b) Pop-ups van deze website altijd toestaan
c) Instellingen:
c1) Pop-upblokkering uitschakelen
c2) Informatiebalk voor pop-ups weergeven
c3) Meer instellingen…

Komt je vaker op onze website maar wil je de pop-up schermen op andere websites wel onder controle houden,
kies dan voor optie b. Daarna kunt je weer pop-up windows openen.

Sommige cursussen worden in een zogenaamd pop-up scherm afgespeeld. Een pop-up is een nieuw scherm dat zich automatisch opent.
Het kan zijn dat je browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) zo is ingesteld dat deze pop-up vensters automatisch geblokkeerd worden. Daardoor lijkt het alsof de cursus maar niet wil starten.
Meestal laat het systeem dan een geluidje horen en boven aan het scherm verschijnt een melding waarmee je de popup kunt toestaan. Gebeurt dit niet dan kan je de pop-up’s zelf (tijdelijk) uitschakelen. Hieronder staat hoe dat moet:

Internet Explorer

In de menubalk kies voor Extra en dan voor Pop-up blokkering.
Je kan 2 dingen doen:
1. de pop-up blokkering uitschakelen
2. Bij instellingen voor pop-up blokkering alleen de site van onze cursussen toe te staan. Voeg het adres “educatie.dentallect.nl” (zonder aanhalingstekens) toe.

Firefox

In de menubalk kies voor Extra en dan voor Opties.
Selecteer het paneel Inhoud.
1. Klik het vinkje bij ‘Pop-up vensters blokkeren’ uit of
2. Voeg bij de uitzonderingen het adres educatie.dentallect.nl toe.

Google Chrome

Klik op de knop van het Chrome-menu rechtsboven in de browserwerkbalk.
Selecteer Instellingen en klik dan helemaal onderaan de pagina op ‘Geavanceerde Instellingen weergeven’.
Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop ‘Instellingen voor inhoud’.
Klik in het gedeelte ‘Pop-ups’ op Uitzonderingen beheren.

De youtube link in mijn module werkt niet, wat nu?

Het komt helaas een enkele keer voor dat een youtube video niet meer beschikbaar is. Laat het ons weten zodat we dit in een komende update kunnen verhelpen.

Toetsen

Kan ik mijn eindtoets met een Wi-Fi-verbinding maken?

Wi-Fi verbindingen zijn niet stabiel en kunnen wegvallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het toetsresultaat niet geregistreerd wordt.
Bij het maken van toetsen adviseren wij je met klem gebruik te maken van een bekabelde internetverbinding. De kans dat het internet signaal wegvalt wordt daarmee verkleind. Hiermee verkleint u ook de kans op niet of verkeerd opgeslagen toetsresultaten.
Een enkele keer kunnen wij technisch onvolledig geregistreerde toetsresultaten toch achterhalen. Het is echter veelal eenvoudiger om de toets opnieuw te maken met een stabiele internetverbinding en een screenshot te maken van je toetsresultaat. Zorg ervoor dat je naam hierop (links boven) duidelijk leesbaar is.

Wat wordt er getest bij de toetsen?

Dentallect toetsen geven een beeld weer in hoeverre de cursist de module goed doorgenomen en begrepen heeft.

Krijgen alle cursisten een afzonderlijke toets?

Ja, alle cursisten krijgen een afzonderlijke toets. Uit de vragenbank wordt iedere keer een selectie gemaakt die aangeboden wordt bij de toets.

Waarom ligt het slagingspercentage bij 70%?

De meeste e-learning programma’s hebben een slagingspercentage van 80%. Bij Dentallect is er gekozen voor 70% omdat:

  • Dentallect veel multiple response vragen kent, waarbij de slagingskans bij gokken gering is.
  • Dentallect onderkent dat ondanks de zorg en de zorgvuldigheid waarmee vragen worden gemaakt, gecontroleerd en geprogrammeerd er toch interpretatiefouten kunnen ontstaan. Ter compensatie hiervan ligt het slagingspercentage niet op 80%, maar op 70%. Op deze wijze worden uitslagen geregistreerd die betrouwbaar zijn.

Wanneer verversen de oefenvragen zich in de module?

De vragen verversen zich indien de module opnieuw wordt opgestart in een verse browser.

Ik denk een fout ontdekt te hebben in de toets, wat nu?

Doorgaans is er geen sprake van een fout, maar blijken er een aantal woorden te zijn waarover een cursist heeft heen gelezen. Het betreft vaak het woordje “niet”. Lees daarom de vraag zorgvuldig opnieuw.
Ondanks zorgvuldige controle is het mogelijk dat er toch een programmeerfout is ingeslopen. Maak in dat geval een print screen bij het nakijken van de toets en mail ons de print screen. Wij kunnen dan, indien nodig, de programmeerfout herstellen in een nieuwe update.

Mijn toetsresultaten zijn niet of niet correct geregistreerd.

De oorzaken van niet correct geregistreerde toetsresultaten zijn doorgaans:

  • De verbinding is weggevallen tijdens het maken van de toets. In zulke (alle) gevallen is het verstandig een screenshot te maken van je toetsuitslag en ons deze te e-mailen. Wij kunnen je toetsresultaat dan alsnog bijschrijven.
  • De toets is niet correct afgesloten.
  • Je hebt gebruik gemaakt van een tablet of ander mobiel apparaat.

Een enkele keer kunnen wij technisch onvolledig geregistreerde toetsresultaten toch achterhalen. Het is echter veelal eenvoudiger om de toets opnieuw te maken met een stabiele internetverbinding en een screenshot te maken van je toetsresultaat. Zorg ervoor dat je naam hierop (links boven) duidelijk leesbaar is.

Krijgt men altijd een certificaat en zo ja wanneer?

Na het succesvol afronden van een module (inclusief eindtoets) , krijgt de cursist het certificaat per mail toegestuurd. Hierbij dient aangemerkt te worden dat certificaten pas opgevraagd kunnen worden nadat aan alle voorwaarden voldaan is. De voorwaarden (toets behaald, evaluatieformulier ingevuld, opdrachten ingeleverd, etc.) zijn altijd te lezen onder de certificaatknop.

Mijn certificaat heb ik niet kunnen opvragen.

Dit is mogelijk indien niet aan alle voorwaarden voldaan is. De voorwaarden (toets behaald, evaluatieformulier ingevuld, opdrachten ingeleverd, etc.) zijn altijd te lezen onder de certificaatknop.

Mijn naam staat verkeerd op het certificaat, wat nu?

Voordat men het certificaat uitprint, leest u:
” Je staat op het punt je certificaat uit te printen. Let op! Zoals je naam in het profiel vermeld staat zal deze ook op het certificaat verschijnen. Je kan je profiel nu nog updaten. Indien dit naderhand moet gebeuren zullen er € 15,- aan administratie kosten berekend worden.”
Je hebt je profiel niet geüpdatet. Indien je ons een mail stuurt, zorgen wij voor verdere afhandeling.

Algemeen

Hoeveel tijd heb ik nodig om 1 module af te ronden?

Per module zal een deelnemer 2-4 uur nodig hebben. Het grondig bestuderen van een onderwerp kost nu eenmaal wat tijd.

BSL

BSL: Cursist

Cursisten

 
boek Bij deze module is literatuur opgegeven. Deze literatuur kan gebruikt worden ter verdieping van de lesstof of als naslagwerk.

Dentallect gebruikt literatuur van BSL Academy mbo AG. Je kunt een leerboek online aanschaffen of gebruik maken van een online abonnement.

Indien jede modules Dentallect volgtwordt regelmatig verwezen naar de theorie in de boeken van BSL. Het is raadzaam een abonnement op BSL Academy mbo AG te nemen.
Als cursist van Dentallect krijg je 10% korting op een abonnement (reguliere prijs 2014: 99 euro p. jr.)

Klik HIER om naar bsl.nl te gaan voor meer informatie en bestellen. Om 10% korting te ontvangen, gebruik je couponcode:

AC-AG-10-dentallect

in de winkelwagen.

BSL: MBO studenten

MBO-studenten

 
boekIn de modules van Dentallect wordt regelmatig verwezen naar literatuur van BSL Academy mbo AG. Als mbo-student is het noodzakelijk een abonnement te hebben om de modulen goed te kunnen doorlopen. Als MBO student is het abonnement soms inbegrepen bij de opleiding. Informeer naar de voorwaarden.  Indien het abonnement niet inbegrepen is, kun je als cursist van Dentallect 10% korting op het abonnement krijgen.

Klik HIER om naar bsl.nl te gaan voor meer informatie en bestellen. Om 10% korting te ontvangen, gebruik je couponcode:

AC-AG-10-dentallect

in de winkelwagen.